fbpx Skip to main content

Organizatorul/Promotorul: Diud, Where’s my tune?
Eveniment: Festival DWMT La Conac
Perioada de desfășurare: 8-9 iulie 2023
Locația: Conacul Udriște Năsturel, Herăști

Descarca regulament PDF >

REGULAMENTUL FESTIVALULUI DWMT la Conac

“Vă informăm că Regulamentul festivalului DWMT la Conac a fost modificat, în data de 30.06.2023, după cum urmează:

DIUD STUDIO S.R.L are dreptul să producă și / sau să publice videoclipuri, fotografii și / sau înregistrări sonore din cadrul festivalului “DWMT la CONAC” în care apar Participanți sau să fie publicate, sub orice formă și în orice fel de către DIUD STUDIO sau parteneri / branduri prezente în cadrul festivalului cu zone de activari. Prin achiziția biletului, Participantul este de acord cu Regulamentul și anexa prezentă.

În măsura în care Participantul are un drept (inclusiv, fără limitare, drepturi de autor, drepturi conexe și / sau dreptul de portret) cu privire la înregistrările menționate în această clauză, Participantul transferă aceste drepturi către DIUD STUDIO S.R.L. fără restricții, fără nicio compensație materială sau morală din partea DIUD STUDIO S.R.L., iar Participantul renunță irevocabil, prin prezenta, la drepturile sale morale. În cazul în care acest transfer în prealabil nu este legal valabil, Participantul va fi obligat la prima solicitare din partea DIUD STUDIO să dea acordul scris necesar și / sau să semneze un act de transfer în care drepturile menționate vor fi transferate gratuit către DIUD STUDIO S.R.L. și / sau către oricare dintre societățile sale afiliate.

Vă rugăm să luați la cunoștință de conținutul clauzei, iar orice plângere sau nelămurire poate fi adresate organizatorului la adresa de mail contact@dwmt.ro“

PREVEDERI PRELIMINARE

●       Acest Regulament este un acord între Organizator și Participant;

●  Organizatorul își păstrează dreptul de a modifica Regulamentul în orice moment, fără notificarea prealabilă a Participanților. Orice modificări vor fi publicate pe site-ul Festivalului www.dwmt.ro, în secțiunea Regulament (o secțiune cu un tab separat pe website).

●  Prin achiziționarea unui bilet, deținătorul biletului este de acord cu regulile festivalului și cu următorii termeni și condiții.

●  Organizatorul are dreptul și obligația de a solicita deținătorului biletului să respecte toate măsurile de siguranță prevăzute în actele legislative, precum și să impună orice măsuri suplimentare pe care acesta le consideră necesare. Participanții trebuie să verifice atât regulile, cât și regulamentele de acces ale Organizatorului pe site-ul oficial al acestuia, pe site-ul oficial al furnizorului de bilete și pe platformele lor de socializare înainte de a participa la festival. De asemenea, participanții trebuie să respecte orice măsuri de siguranță și sănătate comunicate înaintea evenimentului, în timpul evenimentului, în incinta locației, prin, dar fără a se limita la, comunicate de presă, postări pe site-ul web și pe rețelele sociale, buletine informative, postere, semnalizare și anunțuri.

●    Pentru claritate, deținătorul biletului, prin actul de achiziționare a biletului este de acord cu prezentele condiții și termeni, se obligă să respecte măsurile impuse legal precum și Regulamentul de acces la festival comunicat și pus în aplicare de către Organizator la momentul achiziției biletului, înainte de festival și în timpul festivalului și/sau în incinta locației.

●   În cazul în care deținătorul biletului nu este dispus să respecte măsurile descrise mai sus la momentul festivalului, promotorul/organizatorul are dreptul și obligația de a refuza deținătorului accesul în festival.

PARTICIPAREA LA FESTIVAL

Intrare, zona de Acces

Harta festivalului, cu toate zonele, va fi disponibilă online pe site-ul Organizatorului; 

 • Pentru siguranța publicului și buna desfășurare a evenimentului, participanții sunt rugați să se supună controlului corporal amănunțit la cererea agenților de securitate și să accepte controlul rucsacilor și genților.
 • Accesul interzis cu alimente și bauturi (cu excepția medicamentelor însoțite de rețetă și apa/alimente pentru bebeluși/copii)
 • Dimensiunea rucsacilor sa nu depășească A4.
 • Obiecte interzise -sticle, arme, droguri, pitorehnice, lasere, aparate foto profesionale cu obiectiv detașabil, bannere, bețe, umbrele etc. ●    Intrarea în festival va fi permisă doar prin zona de acces general, pe baza unui bilet de acces valabil, care va fi înlocuit cu o brățară de acces. Toți participanții trebuie să aibă un act de identitate (buletin sau pașaport); organizatorul își rezervă dreptul de a interzice accesul oricărui participant în orice moment dacă acesta se află într-o stare evidentă de ebrietate, este violent sau se află sub influența substanțelor interzise;          

●   Accesul copiilor sub 14 ani: minorul trebuie să fie însoțit de un părinte sau un tutore adult. Adultul însoțitor trebuie să prezinte biletul de acces / invitația valabil(ă).

●   Accesul pentru participanții sub 7 ani este gratuit, aceștia trebuie, însă, să fie însoțiți de un părinte sau un tutore adult. Adultul însoțitor trebuie să prezinte un bilet de acces valabil. 

●     Accesul participanților cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani este permis numai dacă au un bilet de acces valabil și un acord parental semnat.

Orarul Festivalului

·   Sâmbătă / Acces începând cu orele 14:00

14:00 – 17:00 DWMT squad Warmup

17:00 – 17:50 Astro Générale

18:30 – 19: 20 Valeria Stoica

20:00 – 21:00 Dora Gaitanovici

21:30 – 22:30 Irina Rimes 

23:00 – 00: 30 Golan 

00:30 – 02:00 Noidzsh

·   Duminică / Acces începând cu orele 16:00

16:00 – 17:00 DWMT squad Warmup

17:00 – 17:50 Cristina Lupu

18:30 – 19:20 Kadjavsi & TajNic

20:00 – 21:00 Mădălina Pavăl  & Orchestra

Bilete și brățări

Prin cumpărarea unui bilet valid fiecare participant își asigură dreptul de a participa la festival, cu obligația de a-și cunoaște drepturile și obligațiile din cadrul acestuia.

Participarea la festival se face utilizând unul din următoarele tipuri de bilete:

● Abonamente Standard – garantează Participantului accesul în cadrul Festivalului pentru toată perioada desfășurării acestuia, începând din prima zi, ora 14:00, respectiv ora 16:00 și până în ziua următoare la ora 22:00 (conform orar Festival).

●   Bilete de o zi – garantează Participantului accesul la toate scenele Festivalului pe ziua respectivă, începând din prima zi, ora 14:00, respectiv ora 16:00 și până în ziua următoare ora 22:00 (conform orar Festival).

Participarea la festival se face și utilizând unul din următoarele tipuri de invitații (care vor fi asimilate biletelor):

●  Invitații Standard – garantează Participantului invitat accesul în cadrul Festivalului pentru toată perioada desfășurării acestuia, începând din prima zi, ora 14:00, respectiv ora 16:00 și până în ziua următoare la ora 22:00 (conform orar Festival).

●   Invitații de o zi – garantează Participantului Invitat accesul la toate scenele Festivalului pe ziua respectivă, începând din prima zi, ora 14:00, respectiv ora 16:00 și până în ziua următoare la ora 22:00 (conform orar Festival), oră la care încetează valabilitatea Biletului, iar Participantul nu mai are acces în cadrul Festivalului.

Important:

●   Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica lista artiștilor participanți la festival, atât anterior cât și pe întreaga durată a Festivalului DWMT La Conac. În acest sens, participanții nu au dreptul de a solicita rambursarea sumei achitată la achiziționarea biletului/abonamentului.

●  Este responsabilitatea cumpărătorului biletului de a nu posta imagini pe internet cu biletele/abonamentele achiziționate. Biletele/abonamentele asigură accesul unei singure persoane la festival.

●     Este strict interzisă vânzarea sau cumpărarea invitațiilor, precum și vânzarea la suprapreț a biletelor și/sau abonamentelor. Organizatorul își rezervă dreptul de a apela la căile legale pentru sancționarea celor care vor fi găsiți că desfășoară astfel de activități, cât și de a anula biletele/abonamentele respective.

 • Prețul biletelor este cum urmeaza: 

              EARLY BIRD  (8 mai – 1 iunie) 

 • Sambata 150 lei/ zi
 • Duminica  100 lei / zi
 • Ambele zile 200 lei
 • CU TRANSPORT INCLUS TUR-RETUR ( doar pana la data de 23 iunie în limita locurile disponibile) :
  • Sambata 200 lei/ zi
  • Duminica  150 lei / zi
  • Ambele zile 300 lei (transport inclus în ambele zile tur-retur)

               PRESALE   (1 iunie – 7 iulie ) 

 • Sambata 200 lei/ zi
 • Duminica  150 lei / zi
 • Ambele zile 300 lei
 • CU TRANSPORT INCLUS TUR-RETUR ( doar pana la data de 23 iunie în limita locurile disponibile) :
  • Sambata 250 lei/ day 
  • Duminica  200 lei / day
  • Ambele zile 400 lei (transport inclus în ambele zile tur-retur)

                    SHOW DAYNU EXISTA OPTIUNE TRANSPORT

 • Sambata 250 lei/ day 
 • Duminica  200 lei / day

●        Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prețul biletelor fără a fi nevoie de înștiințare prealabilă.

Check-in

●     Pentru a i se permite accesul în zona festivalului, deținătorul unui bilet de acces valid are obligația de a efectua check-in-ul biletului achiziționat;

●    Participantul trebuie să prezinte la intrarea în Festival biletul/abonamentul achiziționat, buletin /certificat de naștere copil minor, precum și, dacă este cazul, acord parental/ declarație pe proprie răspundere a însoțitorului.      

Fiecare deținător de bilet valid care a făcut check-in-ul și s-a prezentat la intrarea în zona festivalului primește o brățară (colorată în funcție de tipul biletului și de vârsta participantului) căreia îi sunt atașate datele colectate în procesul de check-in.

Utilizarea brățărilor

●  După schimbarea biletului cu o brățară, brățara va conferi drepturile și obligațiile conferite de bilet;

●        Festivalul DWMT La Conac va înregistra și prinde brățara Participantului pe parcursul procedurii de intrare, cu condiția ca Participantul să fi efectuat în mod valid check-in-ul biletului;

●        Brățările sunt netransferabile;

●  Participanții au obligația de a purta brățările, pe durata de valabilitate a acestora, la încheietura mâinii sau, în cazuri excepționale și bine justificate, în alt loc vizibil, cu condiția ca brățara să nu poată fi scoasă fără a fi deteriorată. Organizatorii festivalului pot inspecta brățările la intrare, la ieșire și pe întreg perimetrul de desfășurare al festivalului, pe toată durata festivalului; 

●   Participantul este pe deplin răspunzător pentru orice deteriorare sau pierderea brățării;

●  Brățările deteriorate, care au fost resigilate sau tăiate, al căror sistem de închidere a fost deschis, cele având un diametru mai mare decât încheietura purtătorului sau la care s-a intervenit în orice fel, NU sunt valabile. DWMT La Conac nu va înlocui brățările deteriorate sau pierdute;

●   În cazul pierderii, deteriorării de orice fel a brățării, Participantul este obligat să-și achiziționeze un bilet nou pentru ziua respectivă dacă dorește să rămână în zona festivalului. Agenții de pază ai festivalului își rezervă dreptul de a informa poliția de tentativă de furt de care se face vinovat deținătorul de brațară invalidă.

În cazul în care, la accesul în zona festivalului, deținătorul biletului este suspectat de dobândirea ilegală a biletului, Organizatorul își rezervă în mod expres dreptul de a solicita deținătorului biletului să prezinte documente și/sau certificate prin care să verifice dobândirea sau achiziția legală a biletului, dreptul de a evalua dacă acestea sunt valide și conforme, iar în lipsa unui document sau certificat satisfăcător, își rezervă dreptul de a invalida biletul fără nicio obligație de rambursare a prețului de cumpărare și de a refuza intrarea persoanei respective în zona Festivalului DWMT La Conac sau eliminarea din festival, dacă persoana este deja în perimetrul evenimentului.

Cod de conduită – zona festivalului

Reguli generale

●  Fiecare Participant trebuie să arate respectul cuvenit față de ceilalți Participanți și față de infrastructura festivalului. Ruperea, spargerea sau orice altă formă de distrugere a decorului, clădirilor și/sau zonelor verzi ale Conacului Udriște Năsturel va avea ca rezultat evacuarea din festival și interzicerea accesului pe toată durata festivalului. Organizatorul își rezervă dreptul de a depune plângere penală împotriva vinovatului, în cazul în care faptele acestuia o impun. Toți participanții trebuie să respecte regulile sociale, legile și cele enumerate în prezentul Regulament. Participanților nu li se permite desfășurarea de activități care ar putea pune în pericol sau afecta în vreun fel siguranța sau drepturile oricărui alt participant, locul, scena, decorarea și/sau alte obiecte din festival.

●     Festivalul DWMT La Conac are o politică de toleranță zero cu privire la orice comportament violent sau abuziv față de personalul acestuia sau față de alți participanți la festival și își rezervă dreptul de a evacua din incinta festivalului orice participant care manifestă un astfel de comportament; biletul acestuia va fi anulat și brățara asociată va fi îndepărtată, de asemenea polițiștilor și agenților locali de la Jandarmerie li se va cere să ia în custodie participanții violenți. Publicul este rugat să coopereze cu personalul festivalului, cu agenții de securitate și cu forțele de poliție locale.

●   Festivalul DWMT La Conac are o politică de toleranță zero în ceea ce privește drogurile. Este interzisă folosirea, comercializarea și/sau deținerea de droguri în cadrul festivalului. Dacă un participant este surprins consumând și/sau traficând droguri sau dacă este găsit în posesia de droguri, el/ea va fi obligat să părăsească locul festivalului; biletul acestuia va fi anulat și brățara asociată va fi îndepărtată; acesta va fi preluat în custodia Poliției Locale, care va dispune măsurile legale necesare prevăzute de Codul Penal în privința posesiei, consumului sau traficului de droguri;    

Obiecte/Substanțe premise/ interzise:

 Nu este permisă intrarea la Festival cu următoarele:

●        Droguri;    

●        Sticle (inclusiv sticle de parfum sau deodorant);

●        Produse cosmetice în măsura în care conțin lichide inflamabile;

●        Ghiozdane sau borsete mai mari de 29 cm x 21 cm x 12 cm;

●        Biberoane;

●        Cutii de băutură;

●        Conserve;

●        Artificii sau alte articole pirotehnice;

●        Lasere;

●        Spray-uri;

●        Bannere susținute de bețe;

●        Scaune;

●        Cuțite, arme, obiecte contondente;

●        Lanțuri;

●        Mâncare sau băuturi;

●        Materiale inflamabile sau explozive;

●        Aparate foto sau video profesionale, inclusiv orice tip de aparat DSLR;

●        Orice tip de obiecte care îi pot răni pe alți Participanți.

Este permis accesul cu:

●        Aparate de fotografiat compacte;

●        Brichete;

●        Camere de fotografiat semi-profesionale;

●        Camere GOPRO;

●        Baterii externe;

●       Animale companie

●        Umbrele (în caz de ploaie se recomandă folosirea pelerinelor);

Următoarele produse sunt permise doar dacă sunt însoțite de scrisoare medicală sau orice alt document înlocuitor al acesteia și cu maxim o doză zilnică: medicamente, insulina, picături – uz medicinal, spray inhalator pentru astm. 

Animalele de companie sunt permise doar dacă sunt însoțite de stăpânii lor și doar ținute în lesă, iar pentru cele de mărime medie și mare este obligatorie purtarea botniței. Organizatorii nu pot fi ținuți răspunzători pentru comportamentul animalelor de companie prezente, această responsabilitate cade în sarcina Participanților însoțitori ai animalelor.

Ca urmare a regulilor foarte stricte în privința obiectelor interzise, persoanele responsabile cu securitatea și monitorizarea festivalului vor percheziționa în detaliu fiecare participant și orice obiecte interzise descoperite în urma verificării vor fi oprite la poartă, fără ca Organizatorul să-și asume responsabilitatea pentru ele. 

Toți participanții sunt sfătuiți să consulte lista cu obiecte nepermise și să nu dețină asupra lor astfel de obiecte în cadrul festivalului.

 Activități comerciale sau publicitare

●    Participanții trebuie să cunoască faptul că pe site-ul festivalului, orice activitate comercială sau publicitară fără acordul scris al organizatorului este strict interzisă.

●    Participanților nu le este permis să reproducă imagini ale festivalului (poster/ flyer etc), să folosească imaginea sau numele artiștilor implicați (sau orice alte nume, logo-uri sau mărci asociate festivalului) sau bilete/invitații pentru festival în scopuri promoționale sau comerciale fără permisiunea organizatorului. Este interzisă distribuirea de flyere sau afișe ale altor evenimente în timpul festivalului în incinta festivalului și în împrejurimile intrării în festival. Nu este permisă distribuire de flyere pe străzile din apropierea festivalului sau în incinta festivalului.

Alte prevederi

●     Participarea la orice festival presupune riscuri. Intrarea la festival se face pe propriul risc. Participanții care au în custodie copii sub 18 ani, își asumă responsabilitatea pentru siguranța și bunăstarea lor.

●   Organizatorul festivalului sau partenerii nu vor fi răspunzători pentru furtul, pierderea sau deteriorarea bunurilor participanților.

●   Urinatul în alte locuri publice în afara toaletelor puse la dispoziție de către Organizator este strict interzis și atrage după sine evacuarea din incinta festivalului;

●     Este strict interzisă nuditatea sau nuditatea parțială,  Participanții fiind obligați să rămână cu vestimentația completă pe ei. Abaterea de la această regulă atrage după sine evacuarea din incinta festivalului;

Minorii și persoanele cu dizabilități

Pentru minorii prezenți în festival se aplică următoarele reguli:

●   Minorii vor primi brățări de altă culoare, care nu le vor permite cumpărarea băuturilor alcoolice sau a țigărilor. Minorilor li se interzice consumul de alcool și de țigări. Dacă personalul care comercializează aceste produse are îndoieli cu privire la vârsta participantului, poate solicita un act de identitate pentru a certifica vârsta legală și poate refuza vânzarea de alcool și/sau țigări persoanelor care nu prezintă un act de identitate valabil.

● Minorii sub 7 ani au accesul gratuit în cadrul festivalului. La cererea persoanelor responsabile cu securitatea și monitorizarea, precum și a reprezentanților Organizatorului, însoțitorul are obligația să prezinte documente (carnet de elev, pașaport sau orice alt document care conține poza minorului) care atestă vârsta minorului.

●     Accesul minorilor între 7 – 14 ani se va face numai pe baza unui bilet valid și numai în compania unui părinte/tutore. Un părinte/tutore poate însoți un singur minor cu vârsta mai mică de 14 ani.

Este necesar ca un adult să își asume răspunderea pentru un minor. Persoana responsabilă va furniza în cadrul declarației de angajament date de contact la care poate fi contactată în cazuri de urgență.Organizatorii nu pot fi ținuți răspunzători și nu vor verifica validitatea sau modalitatea în care declarațiile sunt semnate, această responsabilitate cade în sarcina Participanților ce prezintă la intrare aceste declarații.

●  Din cauza zgomotului foarte puternic produs în cadrul festivalului, Organizatorul nu recomandă prezența în cadrul festivalului a copiilor sub 7 ani. Minorilor sub 4 ani li se recomandă purtarea de căști antifonice.

Persoanele cu dizabilități care participă la festival

În cazul persoanelor cu dizabilități încadrate într-o categorie de handicap, aceștia și însoțitorii acestora beneficiază de următoarele facilități în limita a 50 de abonamente pentru cele 2 zile de festival:

●  Copiii cu handicap și însoțitorii acestora beneficiază în mod gratuit de un abonament pentru cele 2 zile de festival.

●    Adulții cu handicap grav și accentuat și însoțitorii acestora beneficiază în mod gratuit de un abonament pentru cele 2 zile de festival.

●    Pentru a beneficia de gratuitate, adulții cu dizabilități (sau în cazul minorilor reprezentanții legali ai acestora) trebuie să trimită o cerere prin care să-și exprime dorința de a participa la festival și o declarație pe proprie răspundere din care să reiasă încadrarea în grad de handicap la adresa contact@dwmt.ro. În cazul în care persoanele cu dizabilități vor beneficia de un abonament pentru cele 2 zile de festival, vor primi din partea organizatorului un e-mail în acest sens. Aceste persoane sunt obligate ulterior să prezinte în original la punctul de acces menționat în email-ul de confirmare primit, certificatul de încadrare în gradul de handicap, cartea de identitate spre verificare, confirmarea primită pe e-mail din partea organizatorului, urmând ca acestea să primească un abonament pentru cele 2 zile de festival.

●  Accesul gratuit al persoanelor cu nevoi speciale se face doar pe baza abonamentului eliberat.

●    Cererile incomplete și/sau cererile trimise la alte adrese de e-mail, nu vor fi luate în considerare.

●  Organizatorul își rezervă dreptul de a interzice accesul în festival al persoanelor cu dizabilități care nu prezintă documentele doveditoare  în original (certificat de încadrare în grad de handicap, buletin, abonament). În cazul în care reprezentanții organizatorului au îndoieli justificate cu privire la valabilitatea sau autenticitatea documentelor prezentate, organizatorul își rezerva dreptul de a face verificările necesare și de a interzice accesul persoanei. 

●    Perioada de înscriere pentru a putea beneficia de gratuitatea pentru ediția 2023, prevăzută este 30.05.2023 – 01.07.2023. Toate cererile trimise în afara acestei perioade nu vor fi luate în considerare.

●    Ținând cont că această facilitate poate fi acordată doar în limita unui număr limitat de locuri, având în vedere capacitatea totală a festivalului precum și normele de siguranță și securitate, gratuitatea va fi acordată în funcție de ordinea primirii cererilor.

●     La momentul și în măsura în care se atinge numărul de 50 de cereri care respectă condițiile specificate mai sus, organizatorul va afișa pe site-ul festivalului ca numărul maxim de bilete acordate în mod gratuit pentru persoanele cu dizabilități a fost atins, iar de la acel moment organizatorul nu va mai răspunde cererilor adresate în acest sens.

●     Persoanele încadrate în grad de handicap grav își asumă obligația de a veni întotdeauna însoțite la festival, din motive de siguranță personală.

Alte prevederi cu privire la minori și persoane cu dizabilități

●    Organizatorul recomandă tuturor minorilor și persoanelor cu dizabilități să vină însoțite la festival

●  Organizatorul nu este responsabil pentru niciun fel de incident sau accident care privește minorii sau persoanele cu dizabilități. Întreaga răspundere pentru aceștia revenind minorilor/persoanelor cu dizabilități și/sau părinților/reprezentantului legal sau însoțitorului.

●   Organizatorul atrage atenția părinților/reprezentantului legal sau persoanelor care exercită autoritatea părintească asupra faptului că acestora le revine obligația de supraveghere a minorului și vor fi răspunzători pentru orice prejudiciu rezultat din nerespectarea acestei obligații.

Riscuri

Participanții își asumă întreaga responsabilitate pentru participarea la festival, inclusiv următoarele:

●  Persoanele cu boli fizice sau psihice pentru care zonele aglomerate, zgomotele puternice, efectele sonore, vizuale și audio deosebite reprezinta un risc, își asumă întreaga răspundere pentru orice prejudiciu pe care l-ar putea suferi în timpul festivalului. Spectacolul poate include efecte de lumină puternice care ar putea dăuna copiilor sau persoanelor epileptice, participanții fiind pe deplin responsabili pentru participarea la spectacol.

●    În ceea ce privește riscurile de rănire sau daune materiale personale, orice participant este pe deplin responsabil pentru comportamentul său și pentru bunurile sale personale din zona festivalului și acces.

●    În ceea ce privește zonele de joacă, divertisment, sport și altele asemenea care pot prezenta un risc de rănire, participanții se vor asigura că au condiția fizică și psihică pentru a participa. Organizatorii și afiliații acestora pot solicita participantului să semneze un document prin care își asume toate riscurile pentru a putea accesa zonele sportive și/sau alte întreprinderi cu risc din zona festivalului.

 •   În ceea ce privește riscurile de stare de ebrietate avansată sau comă alcoolică, orice participant este pe deplin responsabil pentru comportamentul său și siguranța lui proprie, iar Organizatorul are dreptul da a elimina din festival persoanele care se află în această stare.

4. Siguranță și Securitate

●        Siguranța este una dintre cele mai importante priorități ale Organizatorului. Prin urmare, Organizatorul cooperează cu Poliția Română, care, în parteneriat cu Poliția Locală, vor fi responsabili pentru siguranța participanților.

●        În cadrul festivalului, Poliția Română și Poliția Locală Giurgiu vor colabora cu agenți specializați, angajați special pentru asigurarea siguranței pe locul festivalului. În timpul festivalului, participanții sunt obligați să respecte cerințele agenților de securitate, să colaboreze cu aceștia și să le respecte instrucțiunile în cazuri de urgență.

●    Fiecare participant la festival are obligația de a manifesta un comportament civilizat față de ceilalți Participanți

●   Participanții sunt obligați să respecte prevederile legislației din domeniul securității și sănătății și măsurile de aplicare a acestora. Participantul care observă un incendiu are obligația să anunțe prin orice mijloc echipa de securitate și/sau reprezentanții organizatorului, pentru limitarea și stingerea incendiului; în caz de incendiu, orice participant are obligația să acorde ajutor.

● Participanții sunt obligați să coopereze cu echipa de securitate și/sau reprezentanții organizatorului, autorităților competente, voluntarilor, pentru a permite asigurarea unei bune desfășurări a festivalului, fără riscuri pentru securitate și sănătate.

5. Modalitatea de plată în cadrul festivalului

●   În zona festivalului vor exista puncte de unde participanții pot obține produsele și serviciile puse la dispoziție de către organizator sau partenerii contractuali.

●  Participanții au obligația să folosească în zona festivalului doar metodele și instrumentele de plată stabilite de organizatori.

●        Plata în zona festivalului se va face doar prin card, fără cash.

6. Achiziția produselor/ serviciilor de la comercianți (Parteneri Contractuali):

●   Participantul își alege produsul dorit, moment în care Partenerul Contractual respectiv bifează suma în POS;

● Fiecare Participant are obligația să verifice suma bifată de Partenerul Contractual în POS, iar după verificare va atinge cardul (digital sau fizic) de terminalul (card – reader) POS – contactless pentru efectuarea plății;

●  Partenerii Contractuali vor avea obligația emiterii de bonuri fiscale către participanții clienți (cât si de facturi, la cererea participanților).

7. Garanții și responsabilități

●   Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica orele programului muzical. Participantul nu are dreptul de a cere compensații pentru aceste modificări.

●    Organizatorul nu va fi responsabil pentru pagubele sau pierderile suferite din cauza festivalului care nu sunt cauzate de o organizare defectuoasă sau neglijență.

●     Organizatorul nu este responsabil pentru activități, acțiuni sau fapte din afara zonei festivalului.

8. Sancțiuni

● Organizatorul are dreptul, cu efect imediat, să interzică accesul unui participant în zona festivalului, total sau parțial, sau să invite Participantul să părăsească incinta festivalului, în cazul unei încălcări a regulamentului sau a unei încălcări a legii în vigoare în România.

9. Vreme rea

●  În caz de vreme nefavorabilă, furtuni, fulgere, vânturi violente și ploi abundente, vă rugăm să urmați instrucțiunile personalului festivalului și ale agenților de securitate și, dacă este necesar, să vă protejați prin evacuarea zonei.

10. Anulare și amânare

●    În caz de forță majoră, organizatorul are dreptul de a reprograma evenimentul la o altă dată sau locație sau de a anula evenimentul, fără a fi responsabil în niciun fel față de participanți pentru aceste decizii. Forța majoră include – fără limitare – condiții meteorologice extraordinare care nu permit sau pun în pericol performanțele artiștilor, greve, incendii, probleme de sănătate la nivel mondial, epidemii, pandemii (cum ar fi actuala pandemie de COVID-19), colaps, lupte, reglementări impuse de autorități, condiții de război, tulburări sociale, amenințări teroriste și orice alte circumstanțe care nu pot fi controlate de organizator. În caz de anulare sau amânare, organizatorul va face publică această decizie prin mass-media și / sau prin publicarea deciziei sale pe dwmt.ro. Organizatorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune rezultate din mutarea datei sau amânarea evenimentului, după cum s-a menționat mai sus. În cazul în care evenimentul este mutat, amânat sau anulat, așa cum s-a menționat mai sus, organizatorul va face public acest fapt, în măsura în care este posibil, în modul pe care îl consideră adecvat, inclusiv prin menționarea pe site-ul web, printre altele, a condițiilor aplicabile pentru rambursarea (dacă este cazul) sumelor de bani plătite de către participant.       

●  În oricare dintre cazurile menționate mai sus, organizatorul nu va plăti participantului nicio penalitate sau dobândă legală. Totodată, în cazul în care evenimentul este anulat sau reprogramat din motive ce nu țin de voința organizatorului, participantul se obligă să se abțină de la orice acțiune sau demers litigios îndreptată împotriva organizatorului, atât în ceea ce privește evenimentul în sine, cât și voucher-ul și/sau rambursarea oricăror sume de bani.

● În funcție de evoluția situației epidemiologice, de normele legale și recomandările emise de către autoritățile competente, organizatorul poate institui măsuri sau restricții suplimentare privind accesul în Festival.